רש"י על תהלים קכב ב

<< רש"י על תהלים • פרק קכב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


"עומדות היו רגלינו" - במלחמה בכל מקום בשביל שעריך ירושלים שעוסקין בהן בתורה