רש"י על תהלים קכב ו

<< רש"י על תהלים • פרק קכב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


"שאלו שלום ירושלים" - ואמרו לה ישליו אהביך ויהי שלום בחילך