רש"י על תהלים קכב א

<< רש"י על תהלים • פרק קכב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


"שמחתי באומרים לי" - שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות אותו זקן וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש ונעלה לרגל ואני שמח