רש"י על תהלים קכב ח

רש"י על תהלים • פרק קכב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • 


"למען" - ישראל אחי ורעי

"אדברה נא" - אני דוד המלך שלום בך