רש"י על תהלים קה ל

| רש"י על תהליםפרק ק"ה • פסוק ל' |
א • ג • ח • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • ל • מ • מא • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שרץ ארצם צפרדעים" - אמר רבי יוחנן בכל מקום שהיו רובצים מים היו רובצים צפרדעים