רש"י על תהלים קה כ

<< | רש"י על תהליםפרק ק"ה • פסוק כ' |
א • ג • ח • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • ל • מ • מא • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שלח מלך ויתירהו" - שלח פרעה מלך מצרים שלוחיו ויתירהו שלח מושל עמים הוא פרעה ויפתחהו