רש"י על תהלים קה יח

<< רש"י על תהלים • פרק קה >>
א • ג • ח • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • ל • מ • מא • מב • 


"ברזל באה נפשו" - א"ר הונא בר אידי שרתוע עשתה לו תחת זקנו שאם ירכין פניו השרתוע מכהו שרתוע פי' שפוד