רש"י על תהלים קה יא

| רש"י על תהליםפרק ק"ה • פסוק י"א |
א • ג • ח • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כח • ל • מ • מא • מב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"לאמר לך אתן את ארץ כנען וגו'" - הוא הברית אשר כרת להם