רש"י על תהלים קב כז

<< רש"י על תהלים • פרק קב >>
א • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • 


"כלבוש תחליפם" - כאדם ההופך לבושו לפושטו