רש"י על תהלים קב כא

<< רש"י על תהלים • פרק קב
א • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • 


"תמותה" - חולה למות אנמוריני"דא בלע"ז