רש"י על תהלים קב ד

רש"י על תהלים • פרק קב
א • ד • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כ • כא • כד • כה • כו • כז • כח • 


"נחרו" - הנו"ן משמשת כמו נעשו נקנו והוא לשון יובש כמו (איוב ל) ועצמי חרה מני חורב נחר מפוח (ירמיהו ו)