רש"י על תהלים פט י

רש"י על תהלים • פרק פט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • י • יא • טז • יח • כ • כג • כח • לג • לו • לח • לט • מ • מא • מד • מה • מח • נא • נב • נג • 


"בשוא גליו" - בהנשא גליו

"אתה תשבחם" - תשפילם וכן (משלי כט) וחכם באחור ישבחנה (וכן לעיל סה) משביח שאון ימים