רש"י על תהלים פט ב

<< רש"י על תהלים • פרק פט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • י • יא • טז • יח • כ • כג • כח • לג • לו • לח • לט • מ • מא • מד • מה • מח • נא • נב • נג • 


"אודיע אמונתך בפי" - את שידעתיך שאתה שומר הבטחתך ומאמין דבריך