רש"י על תהלים פח טז

| רש"י על תהליםפרק פ"ח • פסוק ט"ז |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • טז • יט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וגוע מנוער" - מת מתוך תשנוק מיתה חטופה כמו (שמות י"ד) וינער ה' וינער פירש מנחם ל' חביט' כמו (ישעיהו ל"ג) נוער כפיו מתמוך בשוחד (שם נ"ב) התנערי מעפר קומי שבי (שם א') והיה החסון לנעורת (איוב ל"ח) וינערו רשעים ממנה (נחמיה ה') ככה יהא נעור וריק

"אפונה" - מיושבת ומבוססת אימתך בלבי אפונה לשון (משלי כ"ה) דבר דבור על אפניו על מכוניו