רש"י על תהלים פח ד

"כי שבעה ברעות נפשי" - על כנסת ישראל הוא אומר