רש"י על תהלים פב ח

<< רש"י על תהלים • פרק פב
ג • ה • ו • ז • ח • 


"קומה אלהים" - אסף התחיל להתפלל שיקום ויכרית אותם הדיינין המקולקלין מישראל

"כי אתה" - הוא הנוחל הגוים והכל בידך לשפוט