רש"י על תהלים פב ו

<< רש"י על תהלים • פרק פב >>
ג • ה • ו • ז • ח • 


"אלהים אתם" - מלאכים כשנתתי לכם את התורה נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט עוד בכם