רש"י על תהלים פב ג

רש"י על תהלים • פרק פב
ג • ה • ו • ז • ח • 


"הצדיקו" - אם זכאי הוא בדינו אל תהפכו דינו לטובה בשביל לשאת פני רשעים