רש"י על תהלים פב ז

"אכן כאדם תמותון" - אכן כאדם הראשון תמותון אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו

"וכאחד השרים" - הראשונים שמתו כן תפולו ומדרש אגדה כאחד השרים של מעלה שנאמר (ישעיהו כ"ד) יפקוד ה' על צבא המרום במרום