רש"י על תהלים פב ז

<< רש"י על תהלים • פרק פב >>
ג • ה • ו • ז • ח • 


"אכן כאדם תמותון" - אכן כאדם הראשון תמותון אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו

"וכאחד השרים" - הראשונים שמתו כן תפולו ומדרש אגדה כאחד השרים של מעלה שנאמר (ישעיהו כ"ד) יפקוד ה' על צבא המרום במרום