רש"י על תהלים עב טז

<< | רש"י על תהליםפרק ע"ב • פסוק ט"ז | >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"פסת בר" - ל' פסיון תוספת ורבוי ורבותינו פירשוהו לשון גלוסקאות לימות המשיח וכל המזמור במלך המשיח ד"א פסת בר ל' רצון כמו פייס שהבריות מתפייסין ומתרצין מאת המקום כשנותן שובע בעולם

"ירעש כלבנון פריו" - חטין גסין כפירות האילן ככליות של שור הגדול שהיה בימי שמעון בן שטח

"ויציצו" - ישראל

"מעיר" - מתוך ירושלים כעשב הארץ