רש"י על תהלים עב יא

<< רש"י על תהלים • פרק עב
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 


"כל גוים יעבדוהו" - וכל הארץ מביאים מנחה לשלמה והמה מביאין איש מנחתו (שם ד')