רש"י על תהלים עב ז

<< | רש"י על תהליםפרק ע"ב • פסוק ז' | >>
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • טו • טז • יז • יח • כ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"יפרח בימיו צדיק" - ישראל

"ורוב שלום" - יפרח בימיו ויהי שלום זה ארוך עד לעולם וכל תפלה זו נתקיימה חוץ מדבר הזה לפי ששלמה חטא לפיכך לא נמשכה מלכותו שהמלכות נמסרה לדוד על תנאי אם ישמרו בניך את דרכי (ס"א דרכם) וישראל פרחו בימיו שנאמר (מלכים א ד') יהודה וישראל רבים כחול וגו' ורוב שלום היה שנאמר וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו כל ימי שלמה