רש"י על תהלים לו יב

| רש"י על תהליםפרק ל"ו • פסוק י"ב |
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אל תבואני רגל גאוה" - אל תבוא עמי רגל הרשעים הללו בעת קבול שכר להיות חלקם עם הצדיקים (ל' חלק אהלא פרט"יאה בלע"ז סא"א)

"ויד רשעים אל תנדני" - ממקומי בבואי לירש משנה חלקי וחלקו (של רשע) בטובה כענין שנאמר (ישעיהו ס"א) לכן בארצם משנה יירשו ואז שם נפלו פועלי און שם יבינו במפלתם ושם דוחו ולא יכלו קום