רש"י על תהלים לו ב

| רש"י על תהליםפרק ל"ו • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נאם פשע לרשע בקרב לבי וגו'" - הרי זה מקרא מסורס יש בקרב לבי שהפשע הוא יצר הרע אומר לרשע שלא יהא פחד אלהים לנגד עיניו ובקרב לבי כאדם שאומר כמדומה אני