רש"י על תהלים לג טו

<< רש"י על תהלים • פרק לג
ב • ז • יד • טו • 


"היוצר יחד לבם" - לב כלם יחד ויודע כל המחשבות ורבותינו הסיבוהו אל ממכון שבתו השגיח היוצר יחד לבם ודרשו מכאן שכולן נסקרין בסקירה אחת