רש"י על תהלים לג יד

רש"י על תהלים • פרק לג >>
ב • ז • יד • טו • 


"השגיח" - הביט