רש"י על תהלים לג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנבל עשור" - של עשר מיני נעימה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כנד" - לשון גובה וכן תרגום אונקלוס נצבו כמו נד (שמות, טו) קמו כשור וכן פירש מנחם ואין נד ונאד שוין

"נותן באוצרות תהומות" - תחת הארץ

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השגיח" - הביט

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היוצר יחד לבם" - לב כלם יחד ויודע כל המחשבות ורבותינו הסיבוהו אל ממכון שבתו השגיח היוצר יחד לבם ודרשו מכאן שכולן נסקרין בסקירה אחת