רש"י על תהלים לג ב

"בנבל עשור" - של עשר מיני נעימה