רש"י על תהלים כה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשי אשא" - אכוון לבי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הבוגדים ריקם" - הגזלנים החמסנים המושיבים את העניים ריקם מנכסיהם כמו (לעיל ז') ואחלצה צוררי ריקם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הדריכני" - אדריצימו"י בלע"ז "אותך קויתי כל היום" - הוא העוה"ז (שהוא) יום לעכו"ם ולילה לישראל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מעולם המה" - מימות אדם הראשון שאמרת לו ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב, יז) ונתת לו יום משלך שהוא אלף שנים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחסדך זכר לי" - הראוי לחסדך זכור לי אלו מעשים טובים שבידי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב וישר ה'" - וחפץ להצדיק בריותיו "על כן יורה חטאים בדרך" - תשובה ד"א יורה חטאים הרוצחים שנאמר תכין לך הדרך וגו' (דברים י"ט) מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כו' כדאיתא במכות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען שמך" - הרב סלח לעוני "כי רב הוא" - כי נאה לרב לסלוח עון רב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי זה האיש ירא ה'" - הקב"ה יורנו בדרך שהוא יבחר הוא דרך הטוב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשו בטוב תלין" - כשילין בקבר תלין בטובה נפשו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי יחיד ועני אני" - ועון רבים תלוי בי ולנגדן אני יחיד לפיכך פנה אלי וחנני כי תפלתי צריכה לתשועת כל ישראל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראה עניי ועמלי" - ועל ידיהם שא לכל חטאתי