רש"י על תהלים כג ה

<< רש"י על תהלים • פרק כג
א • ב • ג • ד • ה • 


"דשנת בשמן ראשי" - כבר נמשחתי על פיך למלך

"כוסי רויה" - לשון שובע