רש"י על תהלים כג ד

"בגיא צלמות" - בארץ חושך ועל מדבר זיף אמר כל צלמות לשון חושך פירשו דונש בן לברט

"שבטך ומשענתך" - יסורים שבאו עלי ומשען שאני בטוח על חסדך שניהם ינחמוני שיהיו לי לסלוח עון ובטוח אני שתערוך לפני שלחן היא המלכות