רש"י על תהלים כג ג

<< רש"י על תהלים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • 


"נפשי ישובב" - רוחי שהופג בצרות ובמנוסה ישובב לקדמותו

"במעגלי צדק" - בדרכי מישור שלא אפול ביד אויבי