רש"י על תהלים ט ה

רש"י על תהלים • פרק ט >>
א • ב • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


"משפטי ודיני" - תיבות כפולות במקרא ואין חילוק ביניה' כמו עדי וסהדי במרומים (איוב טז) עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל (שם מ)

"משפטי ודיני" - בשמים

"ישבת לכסא" - כסא המשפט