רש"י על תהלים ט טז

"טבעו גוים" - זו היא התהלה אשר אספר