רש"י על תהלים ד ד

<< רש"י על תהלים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • 


"הפלה" - הבדיל