רש"י על תהלים ד ב

<< רש"י על תהלים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • 


"בצר הרחבת לי" - בימים שעברו עלי ומעתה חנני ושמע תפלתי