רש"י על שמות י כה

<< רש"י על שמות • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כא • כב • כד • כה • כו • כט • 


"גם אתה תתן" - לא דייך שמקננו ילך עמנו אלא גם אתה תתן