רש"י על שמות י יב

<< רש"י על שמות • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כא • כב • כד • כה • כו • כט • 


"בארבה" - בשביל מכת הארבה