רש"י על שמות י ז

רש"י על שמות • פרק י >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כא • כב • כד • כה • כו • כט • 


"הטרם תדע" - העוד לא ידעת כי אבדה מצרים