רש"י על שמות י ג

<< רש"י על שמות • פרק י
א • ב • ג • ה • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יט • כא • כב • כד • כה • כו • כט • 


"לענות" - כתרגומו לאתכנעא והוא מגזרת עני מאנת להיות עני ושפל מפני