רש"י על שמואל ב כ טו

<< רש"י על שמואל ב • פרק כ
א • ד • ה • ו • ח • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כו • 


"ותעמוד בחל" - (תרגום) ואקיפו משריין ויש פותרים ותעמוד בחל לשון (איכה ב ח) חיל וחומה הפילו החומה החיצונה ונתחזקה לעמוד על ידי הפנימית