רש"י על שמואל ב כ ו

<< רש"י על שמואל ב • פרק כ
א • ד • ה • ו • ח • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כו • 


"אתה קח את עבדי אדוניך" - אחרי אשר איחר עמשא שר הצבא ולא הביא את צבא יהודה קח אתה מן הנמצאים סביבי ורדוף אחריו

"והציל עינינו" - והציל עצמו מעינינו והרי זה מקרא קצר