רש"י על שמואל ב כא ו

"והוקענום" - תלייה

"לה'" - לשמו של מקום להודיע משפטו

"בחיר ה'" - בת קול יצאה ואמרה בחיר ה' (ברכות יב ב)