מ"ג שמואל ב כא ו

מקראות גדולות שמואל ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

ינתן [יתן] לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום ליהוה בגבעת שאול בחיר יהוה ויאמר המלך אני אתן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

ינתן [יֻתַּן] לָנוּ שִׁבְעָה אֲנָשִׁים מִבָּנָיו וְהוֹקַעֲנוּם לַיהוָה בְּגִבְעַת שָׁאוּל בְּחִיר יְהוָה וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֲנִי אֶתֵּן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ינתן יֻתַּן־לָ֜נוּ שִׁבְעָ֤ה אֲנָשִׁים֙ מִבָּנָ֔יו וְהוֹקַֽעֲנוּם֙ לַיהֹוָ֔ה בְּגִבְעַ֥ת שָׁא֖וּל בְּחִ֣יר יְהֹוָ֑ה
וַיֹּ֥אמֶר הַמֶּ֖לֶךְ אֲנִ֥י אֶתֵּֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוקענום" - תלייה

"לה'" - לשמו של מקום להודיע משפטו

"בחיר ה'" - בת קול יצאה ואמרה בחיר ה' (ברכות יב ב)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אני אתן" - לא תבחרו אתם כי אם אני והיתה כונתו לחמול על מפיבושת

"בחיר ה'" - אמרו רבותינו ז"ל (ברכות יב ב) הם אמרו בגבעת שאול ובת קול יצאה ואמרה בחיר ה' הוא

"לה'" - בעבור ה' כי ישראל נשבעו בה' להחיותם ובא שאול ועבר על השבועה

"בגבעת שאול" - מקום עיר מלכותו למען ידעו הכל אשר בניו המה

"יתן לנו" - משפט הראוי הוא שיתן לנו שבעה אנשים מבניו נפש תחת נפש כי שבעה אנשים הרג שאול מהגבעונים כן אמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי סנהדרין ו ז)

מצודת ציון

"והוקענום" - ענין תליה כמו (במדבר כה ד)והוקע אותם לה'