רש"י על שמואל ב כא יב

רש"י על שמואל ב • פרק כא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


"ויקח את עצמות שאול" - שנאמר לו עליהם אל שאול שלא נספד כהלכה