רש"י על שמואל ב כא ח

"בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל" - וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה לו אלא מירב ילדה ומיכל גדלה לפיכך נקרא על שמה והמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו כאלו ילדו ונקרא על שמו (סנהדרין יט ב)