רש"י על שמואל ב י ד

<< רש"י על שמואל ב • פרק י
ב • ג • ד • טז • 


"מדויהם" - חלוקיהם

"שתותיהם" - העגבות