רש"י על שמואל ב י טז

רש"י על שמואל ב • פרק י
ב • ג • ד • טז • 


"ושובך שר צבא הדדעזר" - על שם שהיה גבור ועריץ מאוד הזכירו בשמו