רש"י על שמואל ב י ב

| רש"י על שמואל בפרק י' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • טז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כאשר עשה אביו עמדי חסד" - ומהו החסד כשהיה דוד בורח מפני שאול באו אליו אביו ואמו ואחיו (שמואל -א כב ד) וינחם את פני מלך מואב ויאמר לו ישב נא אבי ואמי עמך והרגם חוץ מאחד מהם שברח ונמלט לארץ בני עמון אצל נחש (במדרש רבי תנחומא בוירא אליו)