רש"י על שמואל ב ח ד

<< רש"י על שמואל ב • פרק ח
א • ב • ג • ד • ז • יג • יד • טו • טז • יח • 


"ויעקר דוד את כל הרכב" - משום (דברים יז טז) לא ירבה לו סוסים

"ויותר ממנו מאה רכב" - שהיו צריכין לו לכדי מרכבתו והרכב ארבעה סוסים כמו שנאמר (דברי הימים -ב א יז) מרכבה בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה כאן למדנו שהרכב ארבעה סוסים